Erfaring med alle former for ejendomsservice – og vi klarer det hele 24-7 året rundt.

Vi har mange års erfaring med ejendomsservice, og med vores medarbejderes brede kendskab inden for området kan vi tilbyde vedligeholdelse af fælles arealer samt de centrale driftområder.

Vi aftaler omfanget som enkeltopgave eller efter en fast turnus.

 • Udearealer, fællesarealer og grønne omgivelser holdesryddelige og præsentable.
 • Græsslåning, beskæring og hækklipning udføres efter behov og /eller iflg. aftale med kunden. Ny anlæg aftales særskilt.
 • Fortov og andre befæstede arealer holdes ryddelige ved fejning og ryddes for sne om nødvendigt. Evt. reparationer og ny anlæg aftales særskilt.
 • Hovedrengøring i ejendommen udføres. Kan eksempelvis være:
  • Hovedrengøring i opgangene
  • Trappevask. Med eller uden Måtteordning.
  • Nedvaskning af vægge, døre, dørkarme, lakerede flader, linoleumsbelægninger
  • Vinduespolering
 • Viceværtordning – her aftales omfanget mellem kundes og os. Kan eksempelvis være:
  • Reparationer såsom udbedring af småskader på bygning og inventar.
  • Tovholder for større opgaver der kræver faglig bistand af f.eks maler, murer, snedker, tømrer, elektriker, vvs’er, mm.
  • Tilsyn med vand, varme, belysning, alarmanlæg, sprinkleranlæg mm.
  • Indkøb og udskiftning af lyskilder i ejendommen og batterier til røgalarmer.
  • Aflæsning og indrapportering af målertal for el og varme.
  • Udslamning og afkalkning af varmtvandsbeholder.
  • Skadedyrsbekæmpelse og –tilsyn.
 • Affaldshåndtering. Kan eksempelvis være:
  • Opsamling af affald. Indsamling fra alle sektioner og dele af ejendommen / de enkelte kontorer
  • Miljøhåndtering. Forsvarlig håndtering efter myndighedskrav.
  • Kildesortering af glas, papir, pap, plastik osv. – alt efter hvad der gælder i pågældende område.
  • Hensigtsmæssig bortskaffelse efter miljølovgivningens bestemmelser

Vi gør os virkelig umage for at være bedst og billigst.
Vi glæder os til at høre fra jer.